Naša spoločnosť

Pro Metheus Slovakia s.r.o. bola založená ako firma v súkromnom vlastníctve v roku 1990 pôvodne s názvom Skytel Cabling & Technology a dnes má viac ako 30 rokov skúseností v projektovaní a v inštalácii vysokokvalitnej slaboprúdovej technológie, napr. zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, štruktúrovanej kabeláže pre hlasovú a dátovú komunikáciu, riešení pre inteligentné budovy, zabezpečovacích zariadení, prenosu dát cez optické vlákna, ozvučovacích a evakuačných systémov. V roku 1999 sme začali spolupracovať so spoločnosťou Hochiki Europe (UK) Ltd. a profil našej spoločnosti sa plne špecializoval na požiarnu ochranu. Firma zmenila svoj názov na Pro Metheus Slovakia s.r.o. a v roku 2000 sme sa stali výhradným distribútorom Hochiki pre Slovenskú republiku. Rozhodnutie sa pre spoluprácu s našou spoločnosťou je správnou voľbou pre tých klientov, ktorí očakávajú maximálnu návratnosť investícií na zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie. Naša spoločnosť ako oficiálny partner jedného z  najväčších výrobcov elektrickej požiarnej signalizácie - Hochiki - je vybudovaná na tradícii excelentnej pružnej dodávky technológie, znalosti priemyslu, kvalitnej technickej infraštruktúry a kvalifikovanej odbornosti svojich zamestnancov. Svojim zákazníkom a partnerom poskytujeme projekt, dodávku a inštaláciu EPS a HSP a cenovo výhodnú údržbu a servis na Slovensku.
fire protection division
British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
Pro Metheus Slovakia Co. Ltd. 2024